Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Informatieavond Vreemdelingenbeleid

Datum: vrijdag 12 april
Aanvang: 20:30
Entree: Donatie/Gratis


Sinds eind 2011 pikken ze ’t niet meer, en zijn op straat geklinkerde asielzoekers overal te lande in verschillende acties met tentenkampen opgestaan, met één eis: ‘Erkenning van het recht op hun bestaan!’. ‘Gegokt en verloren’, roepen zij die deze mondige asielzoekers het liefst eerder vandaag dan morgen het land willen uitzetten, waarbij termen als ‘uitvreters’ en ‘gelukszoekers’ vaak niet worden geschuwd.

 

Met gepaste trots presenteert de Vrijplaats te Leiden, ‘”Stad van de Vluchtelingen”, een informatieavond over het Nederlandse vreemdelingenbeleid, waarbij de volgende sprekers vanuit hun eigen praktijkervaring hun licht zullen laten schijnen over verschillende aspecten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid:

 

1. Vertegenwoordigers van het Vluchthuis in Den Haag vertellen over hun ervaringen, en waarom zij ervan overtuigd zijn dat hun actie rechtvaardig en zinvol is.

 

2. Onderzoeksjournalist Bart de Koning, bekend van zijn boeken over de uitholling van onze privacy en de bureaucratie bij de politie, heeft thans zijn tanden gezet in het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Hij vertelt ons over de doodlopende weg die de kabinetten van de voorbije jaren op het terrein van het asielbeleid zijn ingeslagen.De Koning publiceert onder andere in NRC Handelsblad, Varagids en Maarten.

 

3. mr. Willem Boelens, asieladvocaat (Schoolplein Advocaten te Utrecht) die de zaken van een aantal asielzoekers in de Vluchtkerk te Amsterdam behartigt en vanuit zijn praktijkervaring zijn licht zal laten schijnen over de asielprocedure.

4. Vertegenwoordiger van de Somalische groep asielzoekers in de Vluchtkerk te Amsterdam.

 

Het Nederlandse asielbeleid omvat vele controversiële onderwerpen, die niet allemaal zullen kunnen worden behandeld op deze informatieavond. Daarom hebben we alvast een selectie gemaakt van die onderwerpen die thans actueel zijn en waarover je nooit genoeg kan weten.
* Acties tentenkampen: De deelnemers aan de meest recente tentenkampen aan de Notweg in Amsterdam-Osdorp en het Koekamp in Den Haag werden afgelopen najaar door de Arm der Wet hun demonstratierecht ontzegd en opgepakt, om vervolgens in de meeste gevallen weer dezelfde avond op straat te worden geklinkerd. Gesteund door sympathisanten hebben zij de voorbije winter provisoire opvang gevonden in respectievelijk de Vluchtkerk en het Vluchthuis. Een inkijkje in de positie van deze asielzoekers en hoe zij daarin zijn terecht gekomen.
* Vreemdelingendetentie: Nederland is Europees kampioen in het opsluiten van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Het heeft ons land een resem aan vermaningen en veroordelingen opgeleverd van de zijde van internationale organisaties (Amnesty International, Human Rights Watch, Raad van Europa, …), die waken over het respecteren van de mensenrechten. Waarom houdt het Nederlandse kabinet stug vast aan dit beleid, terwijl er voldoende alternatieven voorhanden zijn?

 

* Strafbaarstelling illegaliteit: Het huidige kabinet Rutte II heeft bij monde van haar Staatssecretaris Teeven aangekondigd haar voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen door te zetten. Daarmee wuiven VVD en PvdA de fundamentele kritiek van de Raad van State (‘zinloos en nutteloos’) en van de Europese Unie en vluchtelingenorganisaties (‘aantasting van de mensenrechten’) achteloos weg. Waarom doen ze dit, en wat zijn de precieze gevolgen voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning, en voor Nederlandse onderdanen die deze groep bijstaan?

 

Toegang tot deze informatie-avond is gratis, maar steun door het meebrengen van spullen dan wel geldelijke sponsoring van het Vluchthuis wordt geapprecieerd.


Reacties zijn gesloten.