Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Over ons

Volgens de dikke Van Dale is een vrijplaats “een plaats waar iets mag wat elders niet kan of mag”. De roerige geschiedenis van de vrijplaats in Leiden heeft laten zien dat er daar inderdaad veel gebeurde wat elders in de stad niet aanwezig was en van de overheid soms niet mocht, al was het maar omdat de vrijplaats zich ontwikkelde in een kraakpand. Dat was ‘toen’, want de vrijplaats is tegenwoordig gelegaliseerd, sinds de aankoop van een oud fabriekspand aan de Middelstegracht.

De vrijplaats biedt, nu en straks, ruimte aan vernieuwende en grensverleggende initiatieven van culturele en maatschappelijke aard. Op vrijdagen en zaterdagen, en soms ook op een andere dagen, vinden er momenteel al optredens van singer-songwriters, theatervoorstellingen, debatten en filmvertoningen plaats. Elke zaterdag is er bovendien het immens populaire plantaardig (ook wel veganistisch) eetcafé. Kortom, een boel te doen.

Lees hier meer over het actuele programma…

De huidige activiteiten in de vrijplaats zijn slechts een voorbode voor al het moois wat er straks te gebeuren staat. Het fabriekspand is oud en verwaarloosd en moet dus nodig worden opgeknapt. Bovendien moet de oude conservenfabriek straks ook Doorbraak, de Weggeefwinkel en daarnaast nog een aantal nieuwe initiatieven gaan huisvesten. Momenteel werken we dan ook hard aan de plannen voor de toekomst en de uitvoering van die plannen.

Lees hier meer over onze plannen…

Ten opzichte van veel andere organisaties, is een belangrijk verschil dat de vrijplaats een uitgesproken politiek-maatschappelijk profiel heeft. Dit wil niet zeggen dat alle organisaties en iedere vrijwilliger het op alle vlakken altijd met elkaar eens is. Dat hoeft ook niet want de organisaties in de vrijplaats werken onafhankelijk van elkaar. Het betekent wel dat er binnen de vrijplaats belang wordt gehecht aan het werken vanuit een duidelijke en kritische maatschappijvisie.

Lees hier meer over de vrijplaatsfilosofie…