Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

TEGENLICHT MEET UP

Datum: donderdag 10 december
Aanvang: 20:30
Entree:


leiden850

Wat kunnen burgers doen voor vluchtelingen in Europa? Dat is de centrale vraag tijdens deze Tegenlicht Meet Up Leiden. De avond wordt gehouden naar aanleiding van de Tegenlicht-aflevering “Gimme shelter”.

 

De vluchteling is door de veelheid aan nieuwsberichten en publiek debat een alomvattende term geworden. Tijdens deze avond willen we voorbijgaan aan het idee van de vluchteling als probleem en nadenken over hoe we de huidige situatie op een andere manier kunnen begrijpen. Wie zijn deze mensen en hoe ervaren zij hun positie en de manier waarop onze samenleving daarmee omgaat?

 

Inloop: 20.30 uur
Aanvang: 21.00 uur
Pauze: 22.00 – 22.15 uur
Afsluiting: 23.00 uur

 

Sprekers:

 

– Adriana van Dooijeweert: rechter sinds 1987 en per 1 september benoemd tot voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Vanaf 2008 was zij strafrechter / rechter-commissaris en voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, een onafhankelijke commissie die regering en parlement adviseert over het vreemdelingenrecht en -beleid.
Adriana van Dooijeweert gaat in op het spanningsveld tussen veiligheid, mensenrechten en migratie. Hoe verhoudt het huidige vreemdelingenbeleid zich tot mensenrechten en discriminatie? Wat is de invloed op het gebied van veiligheid? En kunnen we ook de potentie inzien van de vreemdeling?

 

– Julian van der Kraats is fractievoorzitter voor de Socialistische Partij Leiden en deelt zijn visie op de omgang met vluchtelingen in Leiden: wat is de lokale impact van dit internationale fenomeen? We bespreken de hulp die hen geboden wordt en hoe de gemeente omgaat met de opvang van vluchtelingen. Ook gaat Van der Kraats in op de visie van de SP op de vluchtelingencrisis in Europa.

 

Bekijk de aflevering “Gimme Shelter” op http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/gimme-shelter.html

 

Elke week worden in VPRO’s Tegenlicht actuele, relevante onderwerpen aangesneden. Vanaf december zal iedere tweede donderdag van de maand een van deze onderwerpen verder uitgediept worden bij de Tegenlicht Meet Up in de Vrijplaats Leiden.

 

http://tegenlicht.vpro.nl/

 


Reacties zijn gesloten.