Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

(CIRCA) BASIC REBEL CLOWN TRAINING II

Datum: zondag 14 december
Aanvang: 10:00
Entree:


CIRCA

English below

CIRCA is op zoek naar jou! CIRCA is op zoek naar jou! CIRCA is op zoek naar
jou!

De Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA) is op zoek naar narren en
rebellen, radicalen en schurken, verraders en bedriegers, dwarskoppen en
nestbevuilers.


BASIC REBEL CLOWN TRAINING

Vrijdag 12 en zondag 14 december 2014, vrijplaats Leiden, Middelstegracht 36

Beide data van 10 tot 20 uur

Op maandag 15 december praktijk!

Sinds het begin van de tijd hebben tricksters, de mythologische oorsprong
van de clowns, de

paradoxen van het leven geliefd en de juistheid door verwarring gecreëerd.
Ze brachten wanorde in de wereld door leugens te ontmaskeren en de waarheid
te tonen.

De CIRCA heeft het clownen om politieke organisatievormen verruimd om het
weer gevaarlijk te

maken en terug op straat te brengen. Clowns worden ongehoorzaam en krijgen
hun sociale

functie die ze ooit hadden terug: de vaardigheid om de samenleving te
verstoren, te bekritiseren en te veranderen.

De workshops kennen drie onderdelen:

1. Zoek naar je “clown binnenin” door geselecteerde improvisatie- en
theateroefeningen

2. Politiek activisme: organisatie in referentiegroeps, spoedige
besluitingsvinding in

stresssituaties, planning van een actie; army drilling: mars-formaties en
commando’s

3. De versgebakken getrainde clown-groep stelt hun vaardigheden op het
slagveld van het dagelijks leven op de proef

AANWEZIGHEID OP MINSTENS DE EERSTE TWEE DAGEN IS VOORWAARDE VOOR DE

DEELNAME AAN DE WORKSHOP

Als je wilt deelnemen, meldt je dan voor 10 december aan door een mail te
sturen aan
<mailto:clown-army-leiden@riseup.net>clown-army-leiden@riseup.net. Plek
voor een beperkt aantal deelnemers: wie het eerst schrijft…

Schrijf in je mail a.j.b. of je de workshop in het Engels en/of Nederlands
kunt volgen. Wat iedereen mee zou kunnen brengen: gemakkelijke kleding,
iets om op te schrijven en indien voorhanden

kleding-materiaal (nepbont, leger-kleding).

Recruteringsvideo van CIRCA: https://www.youtube.com/watch?v=t_jS3Wh8g6s

English version

CIRCA is looking for you! CIRCA is looking for you! CIRCA is looking for you!

The Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA) is searching for fools
and rebels, radicals

and desporados, betrayer and cheater & pigheaded fellow.

BASIC REBEL CLOWN TRAINING

Friday the 12th and Sunday the 14th of december, vrijplaats Leiden,
Middelstegracht 36

Both dates from 10a.m. till 8p.m.

On Monday the 15th practice!

Since the beginning of the time tricksters, the mythologic origin of
clowning, love the paradoxes of

life and create coherence through confusion. They brought disorder to the
world to unmask their lies and to show the truth.

The CIRCA extended clowning through political forms of organisations to
make it again dangerous

and to bring it back to the streets. Clowns are becoming disobedient and
get back their social

function they once had. The ability to disturb the society, to criticise
and to change it.

The workshop is divided in three phases:

1. Search of the „inner clown“ through selected improvisations- and
theatre-exercises

2. Political activism: organisation in referencegroups, quick
decision-making in stressful

situations, action-planning; army drilling: march-formation and orders

3. The newly skilled group test their skills on the battle field of the
daily life

PRESENCE AT MINIMAL THE FIRST TWO DAYS IS REQUIRED FOR THE PARTICIPATION

OF THE WORKSHOP

If you want to join, send a mail before the 10th of December to
<mailto:clown-army-leiden@riseup.net>clown-army-leiden@riseup.net.

There is a limit of participants: who writes first…

Please write in the mail if you can follow the workshop in English and/or
Dutch. Everybody should bring: comfortable clothes, writing utensils and if
you have material to dress up –

colourful and especially army outfit


Reacties zijn gesloten.