Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Politiek debat: Roundup – het chemisch bestrijdingsmiddel dat werd gebruikt door de gemeente Leiden

Datum: vrijdag 08 november
Aanvang: 20:30
Entree:


roundup bannerVolgens een onderzoek dat D66 wethouder De Wit van Leiden aan zijn raad heeft gepresenteerd zal het stoppen met chemie op verharding zijn stad betekenen dat het budget stijgt van € 183.000 met een bedrag tussen de € 419.000 en € 838.000. Het totaalbedrag komt daarmee tussen de zes ton en één miljoen en is mede afhankelijk zijn van de gekozen methode.
Wethouder Frank de Wit heeft zijn raad een aantal scenario’s voorgelegd waar de gemeente uit moet kiezen. Een nul-optie, waarbij er niets veranderd tot het landelijke verbod op het gebruik van glyfosaat ingaat. Als tweede het geleidelijk overgaan op alternatieve methodes en ten derde de ontwikkeling van een nieuwe methode voor het verwijderen van onkruid. Die zou dan gebaseerd worden op de Glutton. Dat is een elektrisch aangedreven stofzuiger die in Leiden wordt gebruikt om zwerfvuil weg te halen.
Voor het goedkoopste alternatief dat bestaat uit borstel gecombineerd met stoom is de gemeente zes ton kwijt (605.000). Het wegbranden van de het onkruid is iets duurder: € 651.000. Hete lucht kost bijna zeven ton en ouderwets handwerk of de bosmaaier één miljoen.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zegt in een brief dat na 1 november 2015 chemische onkruidbestrijding op verhardingen wordt verboden. De staatssecretaris biedt wel ruimte voor situaties waar niet-chemisch bestrijden om wat voor reden ook niet mogelijk zou zijn. Voor deze situaties zou een ontheffing gegeven kunnen worden, maar dan alleen voor handgedragen machines. Twee jaar later wordt het verbod uitgebreid naar het professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De staatssecretaris doelt hiermee op sportterreinen, parken etc. Particulieren mogen al vanaf 1 november 2015 totaal geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken.

(bron: http://stad-en-groen.nl/)


Reacties zijn gesloten.