Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Uitgelaten weerzien van activistische KWJ’ers

KWJ2

KWJ’ers halen herinneringen op

Op zaterdag 14 september was het voor een groep Leidenaren een speciale dag van weerzien. De Leidse tak van KWJ, in de jaren zeventig en tachtig actief als ‘Beweging van Werkende Jongeren’, hield een reünie in de Vrijplaats, met een inhoudelijk middagprogramma bij Doorbraak en een feestelijk avondprogramma in het Stookhuis.

Behalve dat het een weerzien zou worden van inmiddels toch niet meer zo jonge KWJ’ers, zou het ook een treffen worden tussen verschillende generaties Koppenhinksteeg gebruikers. Net als de verschillende vrijplaats initiatieven, organiseerde KWJ lange tijd haar activiteiten in de Koppenhinksteeg, in het pand naast de vroegere boekhandel Manifest. Het beloofde kortom een speciale dag te worden.

Wat aan het begin van de dag gelijk opvalt is de hartelijkheid waarmee de mensen van de KWJ elkaar begroeten. Naar de reünie is dan ook lang uitgekeken! Meer dan 80 KWJ’ers geven acte de présence.

De eerste spreker tijdens het middagprogramma, Jaques van der Velde (historicus), praat over de flexibilisering van arbeid. Hij vraagt zich af of er een vergelijking getrokken kan worden tussen de huidige sociaal-economische situatie en die van de 19e eeuw. In die tijd hadden arbeiders helemaal geen rechtspositie: alleen door stakingen en demonstraties kon men de levensstandaard verbeteren. Door het vastleggen van arbeidsomstandigheden en rechten in een CAO behaalde de vakbeweging succes in onderhandelingen, maar hierdoor werd verdere onderhandeling en strijd wel bemoeilijkt. Na 1997 gingen de lonen gingen echter sterk achteruit, en kregen jongeren en nieuwkomers steeds moeilijker een vast contract. Toch houdt Van der Velde vast aan zijn uitgangspunt: in de 19e eeuw was de arbeider rechtenloos, een situatie waarmee die van de 21e eeuw niet te vergelijken is.

KWJ posters

KWJ posters

Na deze historische bespiegeling gaat de tweede spreker in op een veel recentere ontwikkeling; het onstaan van de zogenaamde broodfondsen. Als voorzitter van het Broodfonds in Leiden geeft Arnold Veenhoff een uitleg over het fonds dat hij omschrijft als een alternatieve manier om je als ZZP’er te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijg je als deelnemende zelfstandige een som geld uitgekeerd door anderen die ook in het fonds zitten. Kortom, een solidariteitsfonds voor zelfstandigen op lokale niveau. Momenteel denkt de organisatie er aan om het model uit te breiden naar pensioenvoorzieningen. Na afloop van de presentatie worden er veel enthousiaste vragen gesteld, onder meer over de voorwaarden, de risicospreiding en de regeling zelf.

De derde en laatste spreker tijdens het middagprogramma is Anja van der Voort, werkzaam bij Buurtzorg Nederland. Nadat de thuiszorg vorig jaar naar aanleiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een taak van gemeenten is geworden, een ontwikkeling waar veel mensen bij voorbaat al niet blij mee waren,regent het klachten.Veel cliënten klagen over het nieuwe systeem en de geboden zorg. Naar aanleiding van die klachten hebben een aantal mensen werkzaam in de thuiszorg een tijd terug Buurtzorg Nederland opgericht. De inmiddels bloeiende organisatie heeft als uitgangspunt dat zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen in kleine autonome ‘Buurtzorgteams’ wordt ingevuld. Een benadering, zo legt de spreker uit, met veel voordelen: er zijn nauwelijks overheadkosten, de thuiszorgwerkers leggen geen verantwoording af aan managers, zij hebben veel vrijheid en de organisatie heeft alleen kleine groepen. Opnieuwstort menig KWJ’er zich gepassioneerde in de discussie.

Het toetje dat staat te wachten

Het toetje dat staat te wachten

Het feestelijke programma dat ’s avonds volgt verloopt in een zelfde enthousiaste sfeer. Onder het genot van een heerlijk veganistisch diner oosterse stijl, praten oude bekenden elkaar bij en worden te midden van een tentoonstelling met actieposters oude herinneringen opgehaald. Tijdens het optreden van Grote Bluf, als band na decennia weer bij elkaar, wordt vervolgens menig glaasje geklonken en wordt de dag, na een even enthousiast optreden van Dj Fnzi, in uitgelaten sfeer afgesloten.

 

Zie voor meer info:
http://kwjleiden.nl/
http://www.broodfondsleiden.nl
http://www.buurtzorgnederland.com
http://www.doorbraak.eu/

Reacties zijn gesloten.