Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Omgevingsvergunning verleend!

Screenshot from 2016-09-04 12-12-42Ondanks het tropenrooster heeft de Vrijplaats deze zomer allesbehalve stil gestaan. Weliswaar waren we voor het publiek wat minder vaak geopend, maar achter de schermen is er hard gewerkt aan de toekomstige Vrijplaats. Zo hebben onze vrijwilligers aan het begin van de zomer de laatste details van het renovatieplan uitgewerkt en aangeleverd bij de gemeente.

We zijn dan ook bijzonder verheugd en trots om te melden dat we loon naar werken hebben gekregen. De gemeente heeft namelijk besloten de omgevingsvergunning voor de herbestemming en renovatie te verlenen!

DIY

Het renovatieplan is, tot en met de technische tekeningen, volledig in zelfwerkzaamheid gerealiseerd. Een klus die, zo hebben we berekend, ongeveer een ton (!) zou hebben gekost bij een extern bureau. Door dit werk zelf uit te voeren blijft de renovatie betaalbaar. Bovendien is het op deze manier ook echt óns plan. De voordelen, kortom, van DIY…

Het plan heeft tot doel om het fabriekspand op duurzame wijze te renoveren en geschikt te maken voor de activiteiten van het podium & (eet)café, de WeggeefwinkelDoorbraak & de Fabel van de Illegaaltheater en productiehuis de Generator en Hotel Suburbia. Daarnaast zijn we in gesprek met een zesde organisatie.

Tot nu toe is er door de klusploeg van de Vrijplaats vrijwel dagelijks gewerkt aan vergunningsvrije werkzaamheden zoals het wind- en waterdicht maken van het pand, het realiseren van tijdelijke voorzieningen en het uitvoeren van noodzakelijke reparaties. Daarnaast is het pand op basis van een aparte vergunning voorzien van isolerend renovatieglas. Met het verlenen van de omgevingsvergunning voor het gehele renovatieplan, kan binnenkort worden begonnen met de grote aanpassingen.

Crowdfunding

Het doel is om nog dit jaar te starten met de bouw van de geluidsisolerende zaal. De zaal krijgt vormt straks ‘het hart’ van de Vrijplaats. Net als het overige deel van de renovatie gaan vrijwilligers van de Vrijplaats de zaal helemaal zelf bouwen, waardoor ook op deze manier de kosten laag gehouden worden. Voor de bouw van de zaal is echter nog wel geld nodig. In oktober start daarom een crowdfundingcampagne waarmee we de helft van de kosten voor de zaal willen financieren. Hou dus de site, Facebook en/of je mail in de gaten…

 

Reacties zijn gesloten.