Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Vrijplaats steunt Recht op Stad!

POSTER-RECHT-OP-STAD-grootAanstaande donderdag 1 oktober wordt om 19:00 op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd onder de noemer Recht op Stad! De aanleiding voor de demonstratie is de zoveelste stap in het afbreken van democratische rechten door een uitspraak van het Amsterdamse Hof over een protestactie bij de ontruiming van een vrijplaats in Amsterdam, Schijnheilig. De demonstratie gaat over meer dan alleen het demonstratierecht. Het recht op een plek in de stad voor iedereen wordt in de breedste zin van het woord verdedigd. Een protest dat wordt gesteund door Vrijplaats Leiden en daarbinnen verenigde initiatieven.

Uitspraak

De concrete aanleiding voor het protest is een uitspraak van het Hof, van eind augustus, inzake de massa-arrestatie van meer dan 150 mensen tijdens de manifestatie tegen de ontruiming van Schijnheilig in juli 2011. Het recht op demonstreren wordt met de uitspraak afhankelijk gemaakt van hoe de platte pet staat van de politie. De strekking van de uitspraak is dat manifestaties automatisch illegaal zijn wanneer de politie van mening is dat niet protest maar ‘verzet kennelijk het doel’ is.

“Met deze uitspraak wordt de eerdere uitspraak van de Kantonrechter volledig teniet gedaan. Deze beargumenteerde juist dat alle opgepakte demonstranten moesten worden ontslagen van rechtsvervolging, omdat men rechtmatig gebruik maakte van het in de grondwet verankerd demonstratierecht”, zo stellen de initiatiefnemers van Schijnheilig.

Demonstratie

De demonstratie richt zich echter niet alleen tegen deze poging het recht op demonstratie en protest in te perken. Onder het motto Recht op Stad! is de actie opgezet als een breder verzet om de bestuurders en de politie, maar ook de speculanten, holdings en durfinvesteerders erop te wijzen dat de inwoners van de stad zich niet hun rechten laten afpakken.

Het protest, dat niet geheel toevalligerwijs op 1 oktober plaatsvindt (de dag dat in 2010 de Wet Kraken en leegstand is ingegaan), richt zich op zes actiepunten; het recht op sociaal (woon) beleid, samenleven, kennis & onderwijs, autonomie, cultuur en natuurlijk demonstratie & verzet. Want op alle zes deze vlakken geeft het neoliberale bezuinigingsbeleid de ruimte aan de commercie ten koste van de inwoners van de stad. Het protest is gericht op het terugeisen van deze rechten en tegen verdere verschraling van de stad op sociaal, politiek en cultureel vlak.

Vrijplaats

Net als veel andere organisaties steunt Vrijplaats Leiden de demonstratie. De vrijplaats heeft zelf jaren moeten vechten voor haar voortbestaan, en weet dus hoe moeilijk het is om een plek in de stad op te eisen voor initiatieven die elders in de vercommercialiseerde stad geen kans krijgen. De mensen die dagelijks hard werken aan het opbouwen en organiseren van de vrijplaats doen dit vanuit een duidelijke visie waarbij autonomie, sociale rechtvaardigheid en wereldburgerschap centraal staan. Kom daarom donderdag 1 oktober allemaal naar de demonstratie!

Zie voor meer info:

Reacties zijn gesloten.