Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

VSBfonds, Oranje Fonds en WOZfonds steunen herbestemming Vrijplaats

De herbestemming van het voormalige ketelhuis en de energiecentrale Tieleman en Dros tot vrijplaats heeft een flinke boost gekregen. Met bijdragen van respectievelijk € 50.000, € 25.000 en € 19.000 onderschrijven het VSBfonds, het Oranje Fonds en het Leidse WOZfonds het belang van een sociaal-culturele, toegankelijke ontmoetingsplek in het centrum van de stad. De donaties vormen bovendien een belangrijke steun in de rug voor de vrijwilligers die de renovatie in zelfwerkzaamheid uitvoeren.

Als onderdeel van de herbestemming van het voormalige fabriekspand aan de Middelstegracht realiseert Vrijplaats Leiden een (weggeef)winkelruimte, ontmoetingsruimte, multifunctionele zaal, theater en andere werkruimten en voorzieningen. De Vrijplaats wordt op die manier – nog meer dan nu al het geval is – een plek in de stad waar mensen met diverse sociaal-economische en culturele achtergronden elkaar ontmoeten en bij elkaar komen om initiatieven te ontplooien.

De Vrijplaats hanteert een DIY en low budget werkwijze. Een aantal zeer specialistische klussen uitgezonderd worden alle benodigde restauratie- en bouwwerkzaamheden uitgevoerd door de vrijwilligers van de Vrijplaats. Bovendien hebben de supporters van de Vrijplaats als onderdeel van twee crowdfundingcampagnes meer dan € 50.000 gedoneerd.

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Het motto van het fonds ‘Iedereen doet mee’ sluit daarom naadloos aan bij het voornemen van de Vrijplaats een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren. Het VSBfonds steunt de herbestemming en inrichting van de Vrijplaats om die reden met een donatie van € 50.000.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Met een donatie van € 25.000 steunt het Oranje Fonds eveneens de realisatie van een ontmoetingsplek en Weggeefwinkel.

Tot slot richt het Leidse WOZfonds zich op sociale en culturele plannen en projecten in de Leidse buurten/wijken met woningen van De Sleutels, Ons Doel en Portaal. Met de donatie van € 19.000 kunnen twee trapliften worden aangeschaft waardoor de Vrijplaats beter toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met een fysieke handicap.

De Vrijplaats is ontzettend dankbaar en blij met de donaties. Bestuurslid David Heijkamp: “Deze donaties zijn echt een geweldige steun in de rug voor al onze vrijwilligers die – ook tijdens de hete zomermaanden – stug doorklussen aan een bijzondere plek in de stad. Met bijvoorbeeld de nieuwe entreepui wordt dit gelukkig ook voor steeds meer mensen zichtbaar.”

De financiering – met name van de inrichting – is nog niet helemaal rond. De komende maanden hoopt de Vrijplaats andere fondsen en financiers te overtuigen van het belang van het project. De steun van het VSBfonds, Oranje Fonds en het WOZfonds zal daar zeker bij helpen.

Reacties zijn gesloten.