Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Doorgaan waar anderen stoppen

Jaren geleden, toen we de sleutel kregen van het voormalige ketelhuis en energiecentrale Tieleman & Dros, zag de wereld er in veel opzichten anders uit.

Destijds hadden we niet kunnen voorspellen dat bij het afronden van de herbestemming van het pand, ons leven zou worden beperkt en bepaald door een pandemie. Een pandemie die de behoefte aan en het belang van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, plekken die een podium bieden voor theater en muziek op een niet mis te verstane wijze heeft aangetoond. Een pandemie ook die de bestaande ongelijkheid in de samenleving zichtbaar heeft gemaakt en vergroot. Met andere woorden, een pandemie die de noodzaak van plekken en initiatieven zoals de Vrijplaats dubbel en dwars onderstreept.

Na meer dan een jaar van noodzakelijke maar ongekende, beperkende maatregelen snakt iedereen naar het einde van de crisis. En dat is bij de Vrijplaats, haar vrijwilligers en bezoekers niet minder. Sterker, aan de opening van de gehele Vrijplaats zijn jaren van zweten, zwoegen, bouwen, klussen, zagen, meten, lassen, schilderen, zemen, schroeven, timmeren en voegen voorafgegaan. Allemaal gedreven vanuit de drang om een eigen, gezamenlijke plek te realiseren. Een verlangen om een verwaarloosd monumentaal pand in ere te herstellen én om te vormen tot een bijzondere plaats voor ontmoeting, activisme en optredens.

Een paar maanden geleden vond een volgens velen redelijk krankzinnige onderneming plaats. Een actie die tegelijkertijd model staat voor de houding en toewijding die onze vrijwilligers bij het realiseren van de herbestemming aan de dag hebben gelegd. Om niet alleen eigen grenzen te verleggen maar ook donaties op te halen liep één van onze vrijwilligers van Oegstgeest via vrijplaatsen in het land naar, jawel… Duitsland. Na een eerdere, mislukte poging lukte het deze keer om in nog geen 16 uur tijd, en na 134 lange kilometers, de grens te bereiken, en te verleggen.

Deze spontane crowdfunding actie leverde dankzij meer dan 200 donateurs in totaal € 4200 op en illustreert op die manier niet alleen de brede steun die de Vrijplaats geniet. De duurloop staat wat ons betreft ook symbool voor wat een bezoeker ooit beschreef als de ‘doorgaan waar anderen stoppen’ houding die zij waarnam in de Vrijplaats. Een houding van onverzettelijkheid, toewijding en doorzettingsvermogen die nu, na jaren van hard werk, een resultaat heeft opgeleverd dat zelfs onze stoutste verwachtingen overtreft.

Met trots en voldoening kunnen we dan ook melden dat de renovatie, op een aantal details na, is afgerond. In de eindrapportage die we hebben opgesteld voor de fondsen die ons project hebben gesteund en hier met jullie delen, presenteren we niet alleen hoe, naar onze bescheiden mening, geweldig dit eindresultaat er uit ziet. Ook bieden we inzicht in hoe we te werk zijn gegaan om dat resultaat te bereiken.

Via deze weg willen we iedereen danken de herbestemming heeft mogelijk gemaakt, waaronder zeer zeker ook Fonds1818, Stichting DOEN, het Nationaal Restauratiefonds, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Oranjefonds, voordekunst (en alle crowdfunders) en het WOZ fonds.

Download en lees hier de eindrapportage of bekijk hieronder de foto’s uit het verslag (nieuwe volgen spoedig). Vanaf aankomende zaterdag 31 juli is er weer elke zaterdag eetcafé en kun je de ruimte alvast zelf komen bekijken. Na de zomervakantie hopen we weer open te kunnen met voorstellingen in het theater, optredens in de zaal en de Weggeefwinkel.

Reacties zijn gesloten.