Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Filosofie

De groepen en organisaties betrokken bij de vrijplaats voelen zich verbonden rondom een filosofie waarin onderstaande waarden het vertrekpunt vormen:

 • Kosmopolitisch
  Wereldburgerschap in de meeste brede zin van het woord, vanuit een geloof in de diversiteit van mensen. Praktisch gezien betekent dit dat we ons inzetten om zo toegankelijk mogelijk te zijn voor mensen van diverse pluimage, onnodige (culturele) barrières actief uit de weg te ruimen, en door middel van onze activiteiten juist de rijkheid van menselijke inventiviteit vieren. Racisme, seksisme en fascisme worden niet getolereerd en actief bestreden.
 • Ecologisch
  We streven er collectief naar niet alleen de negatieve impact van onze activiteiten op het milieu te beperken, maar zelf een positieve impuls te geven aan onze directe leefomgeving. Denk hierbij niet alleen aan energiegebruik, maar ook bijvoorbeeld aan hergebruik van bouwmaterialen en het voeren van plantaardige en biologische producten.
 • Solidair
  Geluk is een belangrijke factor voor de plaats die mensen innemen op de maatschappelijke ladder. De vrijplaats moet een plek zijn waar dat geluk ook toegankelijk is voor degenen die er nog niet zoveel van hebben kunnen proeven. Dit doen we niet alleen door het betaalbaar houden van activiteiten, maar juist ook door het bieden van een plek waar je, ongeacht je achtergrond, makkelijk zelf een bijdrage kunt leveren.
 • Onafhankelijk
  We zouden ook de termen autonoom of non-conformistisch kunnen hanteren, kern blijft dat de vrijplaats, op collectief en individueel vlak, een onafhankelijke benadering en geest vertegenwoordigd. Bezoekers worden verrast, vrijwilligers uitgedaagd en de gevestigde orde geprovoceerd.
 • Basis-democratisch
  In de vrijplaats wordt gewerkt vanuit basis-democratische principes. De keuzes en beslissingen die in de vrijplaats worden gemaakt zijn het resultaat van horizontale samenwerking: samen bedenken wat er moet gebeuren, samen besluiten hoe dat gaat gebeuren en daarin streven naar consensus (breedgedragen overeenstemming) zodat iedereen zich zal herkennen in de besluiten. Alleen als het niet anders kan, wordt er gestemd. Er zijn, met andere woorden, geen bazen en ondergeschikten.