Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Van fabriekspand tot vrijplaats

Sinds 2012 werken vrijwilligers aan de renovatie van de oude conservenfabriek van Tieleman & Dros aan de Middelstegracht in Leiden. Op basis van een gezamenlijk vormgegeven renovatieplan wordt het pand in ere hersteld en worden er diverse functies gerealiseerd. Het fabriekspand krijgt een nieuwe bestemming als vrijplaats.

De vrijplaats, een samenwerking van diverse initiatieven

Onder de naam Vrijplaats Leiden werken diverse sociale en culturele initiatieven samen in en aan het pand aan de Middelstegracht; de Weggeefwinkel, Doorbraak & de Fabel van de Illegaal, theater en productiehuis de Generator, Hotel Suburbia en het podium & (eet)café.

Momenteel bruist de vrijplaats al vrijwel elke dag. Op vrijdagen en zaterdagen worden muzikanten, filmmakers, dichters, theatermakers en comedians een podium geboden, elke zaterdag is er een plantaardig eetcafé, de Weggeefwinkel is viermaal per week open, Doorbraak houdt kantoor en de Fabel van de Illegaal houdt wekelijks een spreekuur. Deze activiteiten vinden zonder uitzondering plaats in een tijdelijke setting.

Ambitieus renovatieplan

RenovatieplanDaar blijft het echter niet bij. Er ligt namelijk een ambitieus plan om het fabriekspand op duurzame wijze te renoveren en geschikt te maken voor deze en meer functies. Het plan is, tot en met de technische tekeningen, volledig in zelfwerkzaamheid gerealiseerd en ook de renovatie zal grotendeels door vrijwilligers worden uitgevoerd. Lees hier meer over de verschillende initiatieven en de plek die zij na de renovatie in het pand krijgen:

Historisch karakter en duurzaamheid

Naast de directe, functionele behoeften van de Vrijplaatsorganisaties en initiatieven zijn bij het bepalen en uitwerken van de plannen ook het behoudt van het historische karakter en verduurzaming van het voormalige ketelhuis belangrijke uitgangspunten geweest. Zo blijft de monumentale stalen dakconstructie in alle ruimten zichtbaar, en worden de originele monumentale kozijnen volledig gerestaureerd.

Dit laatste is ook een voorbeeld van de wijze waarop het pand wordt verduurzaamd. Waar mogelijk worden onderdelen gerestaureerd en materialen hergebruikt in plaats van het toepassen van nieuwe materialen. Daarnaast wordt het pand thermisch geïsoleerd door middel van onder meer speciaal dubbel renovatieglas en zal er zonne-energie worden toegepast voor warmte en elektra.