Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Theater & productiehuis de Generator

Theater en productiehuis De Generator is een nog op te zetten theater en productiehuis in Leiden, waar idealisme en kwaliteit als basis dienen. Binnen De Generator wordt theater gezien als middel om maatschappelijke kwesties aan de kaak te stellen. De Generator gaat professioneel maatschappelijk geëngageerd theater produceren en ruimte bieden aan andere groepen die binnen dit genre werken. Sinds begin 2016 heeft dit nieuwe initiatief zich aangesloten bij Vrijplaats Leiden.

Renovatieplan theater en productiehuis de GeneratorTheater van de noodzaak

Het nieuwe theater belooft een unieke plek te worden in Nederland. Hoewel professioneel maatschappelijk geëngageerd theater wel bestaat in Nederland, is de opzet van dat soort theater in de eerste plaats om theater te maken en in de tweede plaats om een boodschap over te brengen. De professionele theatergroepen die de boodschap wel op de eerste plaats zetten, hebben geen duidelijk podium. De Generator gaat dat podium bieden vanuit het geloof dat de noodzaak de ‘generator’ dient te zijn van het theater. De noodzaak is ‘de machine’ die theater genereert.

Voor het opzetten van een idealistisch theater, is het haast noodzakelijk een ruimte te hebben die inhoudelijk aansluit bij deze idealen. Vrijplaats Leiden is zo’n plek. Na de renovatie vestigt het theater en productiehuis zich in de grote zaal op de eerste verdieping van de vrijplaats, een bijzondere plek die nu al wekelijks als podium voor uiteenlopende optredens wordt gebruikt. Na de renovatie zal de Generator een onafhankelijke theaterprogrammering neerzetten in de ruimte. De huidige activiteiten verplaatsen dan naar de multifunctionele zaal in het midden van het pand.

Voordat het zover is gaat de Generator onder de noemer ‘On Probation’ eens per twee maanden theater programmeren in de huidige zaal.